Centrum Kultury w Świeciu zaprasza mieszkańców naszej gminy do składania wniosków o realizację inicjatywy społeczno-kulturalnej w ramach kolejnej edycji programu „Żyj Kulturą”.

Wnioski w wersji papierowej można dostarczać osobiście do Punktu Informacji CK (poniedziałek - piątek 09:00-18:00) lub pocztą tradycyjną w terminie od 10 do 30 maja 2023 roku (decyduje data otrzymania wniosku). W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie na realizację krótkiego filmu promującego kulturę w Gminie Świecie. Maksymalna wnioskowana kwota wsparcia to 7000 zł.

Cel realizacji filmu: Promowanie kultury w Świeciu i zachęcanie mieszkańców oraz turystów do jej odkrywania i eksplorowania.

Temat: Film powinien skupiać się na kulturze w Świeciu. Może dotyczyć dziedzictwa kulturowego, tradycji, wydarzeń kulturalnych, zabytków, osób lub działań artystycznych.

Wytyczne:

  • Zgłaszany film może być jednominutowym spotem reklamowym, reklamą opartą na storytellingu (do 3 minut) lub dokumentem (do 8 minut).
  • Osoby realizujące zdjęcia do filmu oraz zajmujące się montażem powinny mieć doświadczenie w tym zakresie.
  • Film musi być zrealizowany w języku polskim oraz z napisami w języku polskim.
  • Do wniosku należy dołączyć scenariusz filmu (lub storyboard), który musi być oryginalny i nigdzie wcześniej niepublikowany.
  • Film może być zrealizowany przy użyciu dowolnej techniki filmowej (np. animacja, kamera w ręku, dron itp.).

UWAGA – do wniosku należy dołączyć scenariusz filmu lub storyboard. Jest to ważny element zgłoszenia, podlegający ocenie merytorycznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin programu „Żyj Kulturą” 2023 - .PDF

Wniosek o realizację inicjatywy społeczno-kulturalnej w ramach programu „Żyj Kulturą” 2023 - .DOCX

Regulamin głosowania internetowego programu „Żyj Kulturą” 2023 - .PDF 

Zapraszamy do odwiedzenia strony programu: www.zyjkultura.ckswiecie.eu